Λιγότερες οι συναλλαγές με επίσκεψη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Η συναλλαγή με φυσική παρουσία κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης

Περιορίζεται η συναλλαγή με φυσική παρουσία στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήματα του φορέα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

του Βασίλη Τσεκούρα

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 15.02.2021 θα παρέχονται, αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης (ραντεβού), οι άκρως απαραίτητες υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν σε:

  • σύσταση χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών, ιδίως αποφυλακίσεων, καθώς και άλλων υποχρεωτικών παρακαταθηκών που αποδεδειγμένα πρέπει να συσταθούν λόγω προθεσμιών,
  • αναλήψεις καταθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των διατραπεζικών μεταφορών πιστώσεων (DCT) και ανανεώσεις προθεσμιακών καταθέσεων 16μηνης διάρκειας,
  • επίσκεψη στις Θυρίδες,
  • εισπράξεις δόσεων δανείων στεγαστικού τομέα, μερικές και ολικές εξοφλήσεις αυτών, εξαλείψεις υποθηκών και παραλαβή αιτήσεων και εγγράφων αποδοχής μακροπρόθεσμης ρύθμισης λόγω υπαγωγής στο πρόγραμμα Γέφυρα (Ν.4714/2020).

Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης του συναλλασσόμενου ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού με την Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τ.Π.& Δανείων (www.tpd.gr – ενότητα «Επικοινωνία»).

Τα λοιπά αιτήματα θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Στα κατά τόπους Γραφεία Παρακαταθηκών η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την οικεία Δ.Ο.Υ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWS2U ΣΤΟ INSTAGRAM